Ubytovací poriadok

Vážení hostia,


Sme radi, že ste sa rozhodli stráviť u nás zopár dní. Naše chaty sú jednoduché na ovládanie, no keďže nie sme hotel ani penzión (čiže neposkytujeme žiadne služby spojené s recepciou) radi by sme Vás predsa len informovali ako sa vyhnúť nepríjemnostiam počas pobytu a požiadali o dodržiavanie základných pravidiel spojených s prenájmom našich chát. Sme veľmi vďační že nás ľudia stále viac a viac vyhľadávajú medzi konkurenciou a preto sa snažíme o to aby chaty a aj zariadenie ostalo v stave v akom si zaslúžite. Snažíme sa eliminovať hostí typu „po mne potopa,“ vyhýbame sa aj firemným akciám ( kde sa zodpovedného nedopátrate) a hlavne takýto hostia dokážu pokaziť dovolenku Vám slušným zákazníkom. Preto sme sa rozhodli vytvoriť zopár pravidiel, ktoré sú pre normálneho a slušného človeka úplnou samozrejmosťou, takže sa to týka iba toho zbytku a nie Vás.

Chatu vždy preberá zákazník čistú a s funkčným zariadením, kuchynských spotrebičov vrátane krbu, grilu, kotliny na guláš a samozrejme, v prípade chaty s vírivkou v ktorej je vždy napustená nová čistá pitná voda upravená pre bazénové použitie.

Pri odovzdávaní chaty Vás chceme poprosiť aby ste nenechávali žiadne jedlo ani nápoje v celej chate. Pri chatách sú pristavené smetné nádoby na to určené.

Tak isto Vás chceme poprosiť aby ste gril, krb či kotlinu na guláš vrátili čisté. Tieto veci sú bezplatne k dispozícii, no ich čistenie predstavujú pre nás náklady, ktoré nie sú započítané v cene. Preto Vás chceme poprosiť o pochopenie a využívanie týchto veci v súlade s ubytovacím poriadkom.

Tiež neadekvátne znečistenie chát a ich príslušenstva( ovracané, exkrementy, mydlo porozotierané, atď) sa považuje za hrubé porušenie ubytovacieho poriadku.

Sankcia za porušenie týchto pravidiel je od 10-60€ (podľa znečistenia)

Ďalej by sme Vás chceli požiadať o dodržiavanie nočného kľudu, zákaz hlasnej reprodukovanej či inej hudby, nielen počas nočných hodín ale s rešpektom k ostatným hosťom aj počas celého pobytu. Chaty sú navrhnuté tak aby sa pri normálnom a aj dovolenkovom „režime“ komunikácie a počúvania hudby neobťažovali susedné chaty aj pri dlhšom posedení na terasách, no pri niektorých typoch ľudí sme museli zaviesť aj toto obmedzenie. Hostia, ktorý nerešpektujú ostatných a narúšajú pohodový pobyt, nie sú u nás vítaní a budú okamžite od-ubytovaní bez nároku na vrátenie peňazí.

Všetky porušenia ubytovacieho poriadku budú automaticky sankcionované z vratnej kaucie, ktorá sa uhrádza hneď pri príchode.

Záloha 50% za pobyt je nevratná, v prípade ak sa nepodarí daný termín preobsadiť inými hosťami. V takom prípade bude zaplatená záloha vrátená v plnej výške.

Nedodržaním ubytovacieho poriadku sa ruší obchodný vzťah a ubytovaný nemá nárok na vrátenie peňazí ani na kompenzáciu zníženia kvality ubytovania. Každé poškodenie zariadenie chaty alebo samotnej súčasti chaty bude fakturované ubytovanému a odpočítané od vratnej kaucii. Škody spôsobené ubytovanými vo vyššej hodnote ako vratná kaucia budú vyúčtované vrátene práce materiálu aj dopravy.

Ubytovaný aj ubytovateľ sa dohodli, že sa budú riadiť a akceptovať rozhodnutím Rozhodcovského súdu podľa obchodného zákonníka.

Detské ihrisko nie je súčasťou rekreačného areálu. Využívanie ihriska je na vlastnú zodpovednosť a iba v sprievode dospelej osoby.


Tipy ako predísť poruchám a iným nepríjemnostiam


Pre kvalitné využitie nášho zariadenia bez nepríjemných situácií, ako je napr. zápach, neodtekanie WC, vytopenie vodou, špinavá voda vo vírivke a pod., by sme vás chceli poprosiť o dodržiavanie týchto pár zásad:

Keďže máme vlastné čističky odpadových vôd, dodržiavanie týchto bodov vás ušetrí zápachu:

  • Nevylievať olej po vysmážaní do odtoku, ale do sklenenej nádoby na kuchynskej linke.
  • Nevhadzovať do WC vlhčené utierky, ani dámske hygienické výrobky (nič okrem WC papiera).
  • Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky okrem tých, ktoré sú od ubytovateľa alebo vhodné do ČOV.

V opačnom prípade sa môžu zahubiť baktérie v čističkách a zastaví sa proces riadneho čistenia vody, čo spôsobí nepríjemný zápach v dome a jeho okolí.


Ako predísť vytopeniu


Prosíme vás, aby ste v sprchových kútoch počas sprchovania využívali konzolu na sprchu, kde sa dá sprchová hlavica pohodlne vložiť. V prípade, že si budete sprchovú hlavicu pridŕžať nohou na podlahe spôsobíte, že voda vytečie pomedzi tesnenie a vytopíte spodné poschodie.

Prosíme, aby ste pri sprchovaní detí dohliadli, aby nesedeli alebo dlhšie nestáli na odtoku.


Ako predísť výpadku kúrenia


V celom dome sú okruhy kúrenia nastavene tak, aby ste mali komfortné podmienky.

Nastavenie teploty si viete prispôsobiť jednoducho na termostate tlačidlom + / -.

Ventil na radiátoroch na prízemí, prosím, nepoužívajte. V prípade, že privriete alebo úplne zavriete ventil, okruh sa zablokuje a nebude plne kúriť.

Ventily na poschodí môžete používať podľa vašej potreby.


Ako ovládať infra kabínu


Infra kabína sa ovláda veľmi jednoducho.

On / Off - Zapnúť / Vypnúť

Heat - teplota

Time - čas

Read lamp - svetlo na čítanie (biele svetlo)

Set light - nastavenie svetla (farebné náladové svetla)

O3 a ionizátor zapíname podľa potreby (zvyšujú kvalitu vzduchu počas pobytu v kabíne)

Z bezpečnostných dôvodov Vás prosíme aby ste si zamykali dvere a všetky okná, vrátane balkónových.


Ako predísť špinavej vode a zápachu vo vašej vírivke


Vaša vírivka je vždy pred návštevou umývaná, dezinfikovaná a napustená čistou pitnou vodou.

Vírivka slúži na relaxáciu, preto je povinné sa pred vstupom do nej osprchovať. Chceme upozorniť, že čo si do vírivky prinesiete to tam aj nájdete. Virívka neslúži na hygienické účely.

Dekoratívne sviečky na okraj vane sa neodporúčajú, nakoľko roztopený vosk vo vode spôsobí viacero škôd, ktoré budú po oprave preplatené ubytovaným.

Jedlo a nápoje, ktoré sa dostanú do vody znehodnotia jej kvalitu a môžu spôsobiť zmenu kvality vody a následne infekciu ubytovanému.

Deťúrence vedia prepašovať rôzne predmety do vírivky, ktoré znečistia vodu.

Voda vo vírivke je ošetrovaná mechanicky ako aj bazénovou chémiou určenou do víriviek. Ale pri nedodržiavaní týchto pár zásad sa vaša voda znečistí, a za to nenesie ubytovateľ zodpovednosť.


Ako predísť starostiam s vírivkou


Vo vašich vírivkách sú inštalované senzory proti prehriatiu a zamrznutiu. V prípade, že klesne hladina vody z dôvodu vyšpliechania, vylievania alebo častým behaním dnu-von (na odeve vynosíme veľa vody z vane), tak sa preruší činnosť vírivky.

Na ovládacom panely, prosíme, používať iba tie tlačidlá, ktoré vám ukázal ubytovateľ. Predídete tým preprogramovaniu vírivky, a tá sa môže zastaviť.


Ako ovládať vírivku


Tlačidlo zapnúť / vypnúť je červenej farby.

Skontrolovať display, či nesvieti zámok, aby klávesnica nebola zamknutá (podržaním tlačidla "lock" zamykáme alebo odomykáme).

Po odchode z vane ju stačí vypnúť červeným tlačidlom (večer pred spaním alebo keď viete, že ju už nebudete používať).

Počas noci voda zvykne mierne ochladnúť, preto odporúčame ráno skontrolovať teplotu a zapnúť vírivku pár hodín pred používaním. Skontrolujte tlačidlo "heat" či je ohrev v prevádzke. Ak je ohrev zapnutý svieti na displeji symbol z tlačidla "heat". Ak bliká a neukazuje predvolenú teplotu, ohrev nie je zapnutý. Keď voda dosiahne nastavenú teplotu ohrev sa vypne(piktogram funkcie HEAT bude blikať).

Vírivka je prednastavená na 37°C.Používať iba tlačidlá na ovládanie trysiek, svetla, ozónu (pump 1-3, blower, light, ozon).

Ráno zapnúť vírivku, skontrolovať "heat" ohrev. V prípade, že symbol ohrevu nesvieti a teplota neukazuje nastavenú teplotu, treba stlačiť tlačidlo "heat" - malo by prestať blikať cca po 10sec. Spustí sa spolu s Pump3.

Po tomto kroku by ste mali mať na displeji "heat" a "pump3" a aktuálnu teplotu. Ak všetko svieti a nebliká, vírivka pracuje správne.

Náhodné stláčanie tlačidiel môže spôsobiť preprogramovanie systému a vírivka sa vypne alebo pôjde iba časť systému.

V prípade, že niečo nefunguje kontaktujte ubytovateľa.

Pozor na pokles hladiny vody, spôsobí vypnutie systému.

Ak budete dodržiavať pokyny, budete si vírivku môcť vychutnať naplno.

Celú verziu ubytovacieho poriadku si môžete stiahnuť tu.